Sarp Akal
Sarp Akal
Yönetici
Doruk Akal
Doruk Akal
Yönetici Asistanı
Kemal Yağcı
Kemal Yağcı
Görevli
Muhasebe@Akal Yönetim