Muhasebe

Aylık olarak aidat tahakkuku, sakinlere bildirimi, toplanması. Aidat ve masrafların kayıt altına alınması. Personel bildirgelerinin hazırlanması. Kanuni defterlerin tutulması.