Teknik

Tesisin teknik altyapısının bakımlarının planlanıp yaptırılması suretiyle riskleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları yaptırtıyoruz.