Apartman görevlisi “kapıcı” maaşı

Çoğunlukla ‘kapıcı’ olarak hitap ettiğimiz apartman görevlilerinin çalışma hukukunda farklı bir konumları var. Site ve apartman yöneticilerinin çoğu bu ince ayrıntıları düşünmedikleri için, bazı sürprizlerle karşılaşabiliyor.

Maaş hesabı

Asgari ücret hesabında apartman görevlilerinin (kapıcı) maaşlarından damga ve gelir vergisi alınmıyor. Dolayısıyla net maaşları diğer çalışanlara göre yüksek oluyor. Tablodan da göreceğiniz gibi bu yıl için net asgari ücret 1.404 lira iken kapıcı larda rakam 1.510,87 TL’ye yükseliyor.

Tazminat hesabı

Asıl ayrıcalıklar ise tazminat hesabında ortaya çıkıyor. Normal şartlarda kıdem tazminatı, son alınan brüt ücret ve düzenli ödemelerin çalışılan süre ile çarpımı sonucu ortaya çıkıyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Apartman görevlilerinde (kapıcı) ise oturdukları evin kirası ile su-elektrik parası bile tazminata ilave ediliyor. Bunu hesap etmeyen site yöneticileri mahkemelerin verdiği kararlarla yüksek rakamları ödemek zorunda kalabiliyor. Apartman görevlileri genelde kira vermeden oturuyor. Su ve elektriği de bedava kullanıyor. Bütün bu giderler, apartman görevlilerinin geliri gibi kıdem tazminatı hesabında kullanılıyor. Hesap yapılırken de kapıcının oturduğu evin emsal kira bedeli çıkarılıyor. Bu, brüt ücretine ekleniyor. Yani evin emsal kira bedeli 500 lira ise asgari ücretli bir görevlinin aylık geliri 1.510,87+500 TL hesaplanıyor. Buna eğer yönetim tarafından ödeniyorsa su, elektrik, doğalgaz gibi giderler de ekleniyor. Tüm bunlar apartman görevlisinin geliri sayılıyor.

Tablolar

Asgari Ücret 2017 Yılı Tablosu:

2017 YILI ASGARİ ÜCRET – YASAL KESİNTİLERİ
( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi )

Brüt Ücret

1.777,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

248,85 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

17,78 TL

Gelir Vergisi Matrahı

1.510,88 TL

Gelir Vergisi

226,63 TL

Damga Vergisi

13,49 TL

Kesintiler Toplamı

506,75 TL

Asgari Geçim İndirimi 
(Bekâr ve Çocuksuz)

133,31 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ)
(Bekar ve Çocuksuz)

1.404,06 TL

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

KAPICILAR İÇİN
2017 YILI ASGARİ ÜCRET – YASAL KESİNTİLERİ
( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi)

Brüt Ücret

1.777,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

248,85 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

17,78 TL

Kesintiler Toplamı

266,63 TL

NET ÜCRET

1.510,87 TL

Apartman

Genellikle konut olarak yapılan, birkaç katlı ve her katında bir ya da birkaç daire bulunan yapı.

Dilimize Fransızca l’Appartement tan geçen bu kelime, bu dilde ve ingilizcede bir evin birkaç odadan müteşekkil, meskene müsait kısmı anlamındadır.

Ancak bu manada Türkçede, Apartman dairesi olarak isimlendirilirken, apartman, çok katlı ve birden fazla aileyi barındıran binaya verilen isimdir. Çok katlı apartman tipi binaların ortaya çıkması, şehirleşmenin yoğunlaşması ile başlar. Ülkemizde ve Avrupa’da yer darlığı ve arsa fiatlarının yüksek olduğu şehir merkezlerinde, apartman önceden beri görülmekteydi. Ancak, bugün bir mesken topluluğu ortaya getirmesi yönünden olduğu gibi, inşaat malzemesi ve ısı tasarrufu sağlaması sebebiyle şehrin dış bölgelerinde de rastlanmaktadır.

Memleketimizde apartman tipi binaların hemen hemen hepsi betonarme olarak yapılmaktadır. Tercih sebebi ucuz olmasıdır. Belediyeler; sınırları dahilinde yapılacak apartmanları proje safhasından itibaren denetledikleri gibi, sığınak, araba parkı, ısı tecridi ve asansör gibi konularda uyulması mecburi olan şartları da koyabilmektedir.

Bir apartman; apartman daireleri yanında, kapıcı ve kalorifer dairesi ile sığınak ve garajdan ibarettir. Bazı apartmanlarda sakinlerin beraber kullandıkları mescit, çamaşırhane ve teras gibi kısımlar da bulunabilir.

Apartman dairesinde, yaşamada en çok zorluk çeken çocuklar olmaktadır. Bunlar dört duvar arasına sıkışıp kalmaktadırlar. Bunu önlemek için bazı apartmanlarda çocukların ortak oynayabilecekleri çocuk odası da planlanmaktadır.